• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

 

Biblioteka szkolna zaprasza:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
800 - 1400 800 - 1400 800 - 1400 800 - 1400
800 - 1400

 

Kto jest najważniejszy w bibliotece? Bez obecności kogo każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?

Czytelnik – to w bibliotece osoba najważniejsza!

Dzieci w naszej szkole czytają dużo. Chcemy tutaj informować o wypożyczeniach klas w danym miesiącu i zwracać waszą uwagę na fakt, które klasy zaglądają do naszej biblioteki najczęściej. [więcej...]

Ale pamiętaj: nie jest ważne ile czytasz - ale: co czytasz! Jaka lektura wpływa na Ciebie? Jakim stajesz się człowiekiem? Czego się uczysz? Czego się dowiadujesz?


Biblioteka i jej zadania:

 1. Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z dziećmi z tematyki poszukiwania informacji w bibliotece, zbierania materiałów do zajęć, uczy sporządzania notatek..
 2. Służy pomocą w samokształceniu.
 3. Codziennie udziela kilkadziesiąt porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.
 4. Kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.
 5. Kształtuje umiejętności odbioru wartości kulturalnych.
 6. Pomaga nauczycielom w pracy dydaktycznej i wychowawczej, udziela porad nauczycielom przy wyborze materiałów do zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
 7. Pomaga w doskonaleniu zawodowym i dokształcaniu nauczycieli.
 8. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.
 9. Sporządza zestawienia bibliograficzne nowości, artykułów z czasopism oraz zestawienia statystyczne czytelnictwa.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 • Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni.
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu prosić o jego przedłużenie.
 • Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki i innych materiałów należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie.
 • Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie do biblioteki szkolnej.
 • W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 • Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 • Torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 • Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 • Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
 • Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki /zwrot następnego dnia rano/.


 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK w roku szkolnym 2017/2018

  IX X XI XII I sem. I II III IV V rok szk.
1a     39 22 61 24          
1b     21 12 33 13          
2a 10 19 38 23 90 14          
3a 16 48 11 20 95 44          
3b 29 73 49 9 160 15          
3c 4 27 25 5 61 48          
3d 10 19 28 22 79 24          
4a 60 29 28 20 137 31          
4b 60 35 9 16 120 4          
4c 62 31 6 25 124 11          
5a 22 21 5 21 69 3          
5b 26 5 18 17 66 12          
6a 19 20 3 19 61 2          
6b 21 17 16 4 58 22          
7a 7 22 18 7 54 17          
7b 1 23 12 6 42 3          

KONKURSY

marzec 2016

Już od najwcześniejszych lat człowiekowi towarzyszy naturalna ciekawość, niekoniecznie powiązana ze zdobywaniem wiadomości w szkole. Żyjemy w świecie informacji, które docierają do nas rozmaitymi kanałami. Opiera się na nich coraz więcej naszych działań. Dlatego tak ważne jest korzystanie z wiarygodnych i aktualnych informacji. Dotarcie do nich jest możliwe dzięki właściwemu wyborowi źródeł. To potrzeba informacyjna określa, które cechy źródła będą ważne. To, co w pewnej sytuacji może być wadą, jest zaletą w innej. Ocena źródła może więc być dokonywana tylko w odniesieniu do celu poszukiwań.

W dobie Internetu dzieci i młodzież coraz rzadziej sięgają po źródła książkowe. Łatwości i szybkość odnajdywania informacji w sieci sprawiła, że uczniowie nie potrafią wyszukiwać potrzebnych wiadomości w słownikach czy encyklopediach. Dlatego w naszej szkole co roku organizowany jest konkurs „Wiem i umiem, bo potrafię znaleźć!”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV i V. Każdą klasę reprezentowała 3-osobowa drużyna. Dzieci odpowiadały na pytania z zakresu pięciu przedmiotów: historii, przyrody, sportu, informatyki i religioznawstwa. Na udzielenie odpowiedzi z każdej dziedziny drużyny miały 15 minut. Po upływie wyznaczonego czasu, przechodziły do następnego stolika. Na każdym „stoliku tematycznym” znajdował się zestaw źródeł przygotowany przez bibliotekarzy. Jeżeli była taka potrzeba, uczniowie mogli także poprosić o dodatkowe źródło. Celem imprezy było sprawdzenie umiejętności sprawnego i efektywnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach książkowych. Jak się okazało tradycyjna metoda zdobywania wiedzy jest bardzo trudna i wymaga skupienia. Jednak, pomimo trudności uczniowie świetnie się bawili poszukując poprawnych odpowiedzi.

25 marca 2015 r.

Szkolna biblioteka tętni życiem. Tuż przed feriami świątecznymi odbyła się w niej kolejna edycja konkursu bibliotecznego „Wiem i umiem - bo potrafię znaleźć”. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczniów zmieniono nieco zasady. W tym roku udział w konkursie wzięło aż 10 drużyn, które odpowiadały na pytania z 10 przedmiotów: język polski, matematyka, historia, plastyka, muzyka, sport, przyroda, język obcy, informatyka, religioznawstwo. [reportaż zdjęciowy]

Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców:
I miejsce: Agata Lewicka, Wiktoria Kiełbasa, Maja Zdziechowicz;
II miejsce: Aleksandra Wosińska, Oliwia Ziółkowska, Martyna Bizio oraz Mikołaj Chołodecki, Justyna Lenkiewicz Szymon Płuciennik;
III miejsce: Marek Krenca, Kacper Rusinek, Kacper Jastreb.

12 lutego 2014 r.

Konkurs biblioteczny dla klas IV i V pt. WIEM I UMIEM, BO POTRAFIĘ ZNALEŹĆ.

16 lutego 2011 r.

IV KONKURS BIBLIOTECZNY „Wiem i umiem – bo potrafię znaleźć!” [galeria]

 

III KONKURS BIBLIOTECZNY „Wiem i umiem – bo potrafię znaleźć!”

25 marca 2010 r. odbyła się trzecia edycja konkursu bibliotecznego "Wiem i umiem - bo potrafię znaleźć". Tak jak w poprzednich edycjach uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu siedmiu przedmiotów szkolnych: języka polskiego, historii, muzyki, plastyki, matematyki, przyrody i sportu.
W konkursie brało siedem drużyn z klas IV-V.
Wyniki:
I miejsce - 33 punkty - klasa V c
II miejsce - 30 punktów - klasa V a
III miejsce - 25 punktów - klasa V b i V d


II KONKURS BIBLIOTECZNY „Wiem i umiem – bo potrafię znaleźć!”

W dniu 25 lutego 2009 r. odbyła się druga edycja Konkursu Bibliotecznego „Wiem i umiem – bo potrafię znaleźć!”.
Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu siedmiu przedmiotów (w tej edycji język obcy został zastąpiony przez sport) – po dwa pytania z każdej dziedziny.
Za każde pytanie drużyna mogła otrzymać od 0 do 2 punktów. Za wykorzystanie przynajmniej dwóch różnych źródeł – drużyna mogła otrzymać dodatkowo 1 punkt (punkt był przyznawany tylko w przypadku udzielenia pełnej poprawnej odpowiedzi). Dodatkowy punkt drużyna mogła zdobyć również za najszybsze udzielenie odpowiedzi w danej rundzie. Maksymalnie z każdego przedmiotu drużyna mogła więc zdobyć nawet 6 punktów.

Wyniki: I miejsce – 30 punktów – klasa V b
              II miejsce – 26 punktów – klasa IV c
              III miejsce – 25 punktów – klasa V c

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwyciężczynie: Michalina Ćmoch, Dominika Skowrońska i Zuzanna Wudzińska otrzymały także nagrody książkowe. [reportaż zdjęciowy]

 


I KONKURS BIBLIOTECZNY „Wiem i umiem – bo potrafię znaleźć!” drużyna klasy V a

W dniu 18 kwietnia 2008r. na 5 i 6 godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej odbył się konkurs „Wiem i umiem – bo potrafię znaleźć”. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności sprawnego i efektywnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV i V. Każdą klasę reprezentowała 3-osobowa drużyna.

 

drużyna klasy IV bUczniowie odpowiadali na pytania z zakresu siedmiu przedmiotów: języka polskiego, języka obcego (niemiecki, angielski), historii, muzyki, plastyki, matematyki i przyrody. Wszyscy odpowiadali na te same pytania – karty odpowiedzi każda drużyna zbierała do swojej koperty. Na udzielenie odpowiedzi z każdej dziedziny drużyny miały 15 minut. Po upływie wyznaczonego czasu, drużyny przechodziły do następnego stolika. Na każdym „stoliku tematycznym” znajdował się zestaw źródeł przygotowany przez bibliotekarzy. Jeżeli była taka potrzeba, uczniowie mogli także poprosić o dodatkowe źródło. [reportaż zdjęciowy]

I miejsce – klasa V a

II miejsce – klasa IV b i V d

III miejsce – klasa V b

  biblioteka szkolna

Katalog online dla uczniów

LOGOWANIE dla Bibliotekarza

Regulamin biblioteki

Regulamin czytelni

Wypożyczenia książek

Konkurs

Terminy omawiania
 lektur dla klas 4-7

Ploteczki Piąteczki 2017/18

grudzień 2017

listopad 2017

październik 2017

wrzesień 2017

 

Ploteczki Piąteczki 2016

wrzesień 2016 r.

maj 2016 r.

kwiecień 2016

marzec 2016

luty 2016

styczeń 2016

 

Ploteczki Piąteczki 2015

grudzień 2015 r.

listopad 2015 r.

październik 2015 r.

wrzesień 2015 r.

maj 2015 r.

kwiecień 2015 r.

marzec 2015 r.

luty 2015 r.

styczeń 2015 r.

  archiwum

Ploteczki Piąteczki 2014

grudzień 2014 r.

listopad 2014 r.

październik 2014 r.

wrzesień 2014 r.

 

gazetki marcowe 2013 r.

nr 10/2013; nr 11/2013

nr 12/2013

gazetki lutowe 2013 r.

nr 7/2013; nr 8/2013

nr 9/2013

gazetki styczniowe 2013 r.

nr 1/2013; nr 2/2013

nr 3/2013; nr 4/2013

nr 5/2013; nr 6-2013

 

gazetki 2012 r.

wrzesień 2012

styczeń 2012

 

gazetki 2011 r.

pobierzwrzesień 2011

pobierzpaździernik 2011

listopad 2011

grudzień 2011 z życzeniami świątecznymi

grudzień 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria