• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania 2017

 

język polski

język angielski dla klas I-III i IV-VIII

język niemiecki w klasach VII-VIII

matematyka dla IV i VII

przyroda

geografia

historia

informatyka

biologia

chemia

muzyka

plastyka

technika

zajęcia techniczne

 

 


edukacja wczesnoszkolna

język polski

język angielski, I i II etap eduk.

historia i społeczeństwo

plastyka

muzyka

matematyka

przyroda

zajęcia techniczne

zajęcia komputerowe

wychowanie fizyczne

religia IV-VI, religia I-III

etyka

 

 

 

 

  dokumenty szkoły

Statut Szkoły

Szkolny Program
       Wychowawczo-
       Profilaktyczny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Regulamin Szkoły

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria