Nauka zdalna
4 października 2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych

od dnia 26 października do 8 listopada br.

informuję, że nauczanie w klasach IV-VIII odbywać się będzie na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Meet zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów przewidywany czas połączenia zdalnego zajęć (lekcji) może trwać ok. 30 minut.

Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne skontaktują się w przyszłym tygodniu z rodzicami uczniów klas IV-VIII w celu ustalenia sposobu współpracy.

Narzędziem komunikacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem jest
e-dziennik Librus Synergia.

Agata Skowrońska - dyrektor szkoły

Skip to content