Apel podsumowujący
10 lutego 2023

Apel podsumowujący I śródrocze roku szkolnego 2022/23 to czas na Wyróżnienie najlepszych!

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki edukacyjne otrzymali tytuł „wzorowego ucznia” a uczniowie za 100% frekwencję otrzymali odznaki "wzorowej frekwencji".

W I etapie edukacyjnym najwyższe wyniki z poszczególnych edukacji i zachowaniu uzyskało 36 uczniów – to jest 40% uczniów I etapu, najniższe – 7 uczniów, co stanowi 7,8%.
Średnia frekwencja klas I-III wyniosła: 88,9%. Najwyższą frekwencję uzyskali uczniowie klasy 1a – 90,8%.

Puchar Rady Rodziców otrzymała w I etapie edukacyjnym - klasa 1a

Puchar Rady Rodziców otrzymała w II etapie edukacyjnym z najwyższą średnią - klasa 4b - 4,55
(na drugim miejscu uplasowała się klasa 5b ze średnią 4,42)

Skip to content