Certyfikat Bezpiecznej Szkoły
4 czerwca 2017

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017 otrzymaliśmy honorowy certyfikat "Bezpiecznej Szkoły", który wręczył Pani Dyrektor Agacie Skowrońskiej, Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie mł. insp. Jerzy Kitowski.

Program wojewódzki „Bezpieczna Szkoła” jest to podstawowa forma kompleksowego wsparcia placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa, którą realizuje Policja.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie została wyróżniona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły za swoją działalność w obszarze profilaktyki i edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W szkole organizowane były min. spotkania uczniów, nauczycieli oraz rodziców z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz policjantami Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Tematem głównym w programie „Bezpieczna Szkoła” był program pod nazwą „Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo".

W ramach tego projektu zostały zrealizowane działania profilaktyczne w 4-ch obszarach:
- promowanie zdrowego trybu życia,
- zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, bezpieczne korzystanie z Internetu,
- kształtowanie pozytywnych postaw i więzi w społeczności szkolnej,
- profilaktyka uzależnień.

W ramach powyższych założeń realizowaliśmy programy: Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, Wiem co jem, aby zdrowym być, Trzymaj formę.

Skip to content