#LaboratoriaPrzyszłości
30 listopada 2022

30. listopada 2022 r. / Na dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania informatyczne pracowaliśmy  na platformie Tinkercad – uczniowie uczyli się przygotowywać  projekty do druku w 3D.

23. listopada 2022 r. / Kreatywne zastosowanie długopisów 3d na lekcji języka angielskiego. Uczniowie klasy 4a po omówieniu lekcji o amerykańskim jedzeniu  wykonali przy użyciu długopisów 3D typowe amerykańskie jedzenie. Powstały frytki, hamburgery, jajka i duuużo sera. Podczas zadania uczniowie ćwiczyli nie tylko pracę w parach, ale również cierpliwość i precyzyjność.

21. listopada 2022 r.  / Uczniowie klasy 3a na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej uczyli się posługiwać długopisami 3D . Najpierw zaprojektowali, a następnie wykonali breloczki.

9. listopada 2022 r. / Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania informatyczne – Uczniowie tworzyli projekty z klockami Gigo i poznawali  aplikację do  programowania S4A.

8. listopada 2022 r. / Uczniowie klasy 7a na zajęciach dodatkowych wykorzystując długopisy 3D tworzyli piękne kotyliony na Święto Niepodległości.

7. listopada 2022 r. / W tym dniu uczniowie świetlicy szkolnej pracowali z długopisami 3D, z których wydobywał się różnego koloru filament. Za pomocą długopisu można tworzyć różne przedmioty, kształty, rysunki w trzech wymiarach. Pracując z długopisem uczniowie ćwiczyli cierpliwość, koncentrację doskonaląc przy tym swoje umiejętności manualne.

4. listopada 2022 r. / Uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne pracowali z długopisami 3D. Dzieci tworzyły fantastyczne projekty doskonaląc swoje umiejętności manualne.

2. listopada 2022r. / Na zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania informatyczne uczniowie kończyli projekty z długopisem 3d i  podjęli pierwsze kroki nauki programowania S4A.

2. listopada 2022 r. / Uczniowie klasy 8c na zajęciach z informatyki doskonalili umiejętności  z programowania tekstowego.

Skip to content