PEDAGOG SZKOLNY - mgr Barbara Pasińska

tel. 723221705

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/22

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
9.30 - 13.309.30 - 13.309.00 - 14.009.30 - 13.3011.00 - 16.00
w tym zaj. roz. kom. em.-społ.
8 lekcja

Konsultacje dla rodziców - gab. nr 2a

Informacja dla rodziców uczniów, którzy niesystematycznie uczęszczają na zajęcia z pomocy pp.

Uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzice ucznia, który jest nieobecny na zajęciach trzy razy pod rząd z przyczyn nieusprawiedliwionych, proszeni będą o złożenie pisemnej rezygnacji z udziału ich dziecka w w/w zajęciach

LOGOPEDA - mgr Katarzyna Jackiewicz

Konsultacje dla rodziców - gab. nr 1


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zadania pedagoga:

- prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
- współudział w realizacji zadań wychowawczych,
- prowadzenie działań w zakresie pomocy materialnej,
- indywidualna pomoc uczniom,
- prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotyna),
- pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
- koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki.

Funkcje pedagoga:

- łącznika szkoły ze środowiskiem oraz instytucji,
- mediatora w interakcjach: U-U, U-N, U-R, R-N,
- opiekuna, terapeuty - bezpośrednio pomagającego uczniom,
- niosącego pomoc nauczycielom - wychowawcom oraz rodzicom.

Pedagog szkolny

Masz problem?

Napisz


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie

78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2

tel/fax (094)312 25-96, kom. 515 082 620
email : pppbialogard@poczta.onet.pl
www.ppp.powiat-bialogard.pl

Indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży organizowane na terenie poradni:
Ø Terapia logopedyczna – indywidualna lub zespołowa
Ø Terapia psychologiczna - indywidualna lub zespołowa
Ø Terapia pedagogiczna – indywidualna lub zespołowa
Ø Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dla dzieci o zaburzonym lub opóźnionym rozwoju
Ø Zajęcia prowadzone „Metodą Dobrego Startu” dla uczniów kl. I szkoły podstawowej
Ø „Bajki–Pomagajki”: zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania przy wykorzystaniu bajek terapeutycznych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej
Ø „Nie boję się” - zajęcia dla dzieci lękowych od 8 do 13 roku życia
Ø Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne dla uczniów ze szkoły podstawowej
Ø Zajęcia dla dzieci jąkających się. Ø Zajęcia stymulujące funkcje słuchowe u dzieci słabosłyszących
Ø Zajęcia stymulujące funkcje wzrokowe u dzieci słabowidzących
Ø Terapia pedagogiczna dla uczniów ze szkoły podstawowej
Ø Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Ø „Ferie z Poradnią” - Zajęcia terapeutyczno - wychowawcze dla uczniów z kl. I-III szkoły podstawowej w terminie 28.01.2019r.-1.02.2019r.

Uwagi: Dzieci są kwalifikowane na zajęcia specjalistyczne na terenie poradni tylko na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów skierowanych do Dyrektora Poradni.

Skip to content