Projekty

1 marca 2022
Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, z informatyki.
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego.

Czytaj więcej
15 grudnia 2021
Rodzinna matematyka

Rodzinna matematyka. Uczniowie klas 4-6 wraz ze swoimi członkami rodzin i przy wsparciu wychowawców brali udział w kolejnym działaniu w ramach projektu Matematyczny Świat dofinansowanego przez Fundację mBanku.

Czytaj więcej
14 grudnia 2021
Świat zapisany w liczbach

Uczniowie z czterech białogardzkich szkół podstawowych spotkali się na konkursie ,,Świat zapisany w liczbach" w formie online. Było to kolejne działanie w ramach projektu Matematyczny Świat realizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 i dofinansowanego przez Fundację mBanku.

Czytaj więcej
1 grudnia 2021
Techniki szybkiej nauki

TECHNIKI SZYBKIEJ NAUKI w ramach projektu Matematyczny Świat realizowanego w naszej szkole, a dofinansowanego przez Fundację mBanku.

Czytaj więcej
30 listopada 2021
Matematyka tu i tam

Oto zwycięzcy! Szkolny konkurs plastyczny MATEMATYKA TU I TAM rozstrzygnięty. 

Czytaj więcej
29 listopada 2021
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie uzyskała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Czytaj więcej
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie uzyskała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza szkoła uzyskała dotację w łącznej wysokości 15 tys zł , która została przeznaczona na zakup nowych książek oraz uzupełnienie zestawu lektur o nowe pozycje dodane w tym roku szkolnym do kanonu lektur. Część środków przeznaczono na wyposażenie biblioteki w nowe regały oraz urządzenie przytulnego kącika czytelniczego.


Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” realizowany od listopada 2021 do czerwca 2022

Projekt grantowy pod nazwą: „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. W. Broniewskiego w Białogardzie, ważny od 2 listopada 2021 do 24 czerwca2022

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki (A. Kopeć, G. Waśków)
wtorek (5l.), godz. 11.45-12.30, s. 2
środa (5l.), godz. 11.45-12.30, s. 2
wtorek (6l.), godz. 12.40-13.25, s. 3

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki (B. Sawicka, G. Waśków)
wtorek (6l.), godz. 12.40-13.25, s. 4
środa (6l.), godz. 12.40-13.25, s. 3

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z języka polskiego (K. Krzewiak, A. Malesa, J. Trompeta)
poniedziałek (8l.), godz. 14.30-15.15, s. 23
czwartek (1l.), godz. 8.00-8.45, s. 30
czwartek (1l.), godz. 8.00-8.45, s. 23

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z matematyki (J. Jesiołkiewicz, D. Karpiesiuk, I. Wielocha)
poniedziałek (7l.), godz. 13.35-14.20, s. 30
poniedziałek (2l.), godz. 8.55-9.40, s. 12
środa (8l.), godz. 14.30-15.15, s. 20

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z języka angielskiego (R. Badurski, V. Dawlidowicz, B. Wrona)
piątek (8l.), godz. 14.30-15.15, s. 25
piątek (1l.), godz. 8.00-8.45, s. 28
czwartek (7l.), godz. 13.35-14.20, s. 16


FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach projektu FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu oraz karty praw i obowiązków uczestnika projektu.

Oferta zajęć dla klas 1-3Oferta zajęć dla klas 4-6
"Ciekawy świat ortografii"
"Nauka gry w szachy"
"Kurtyna w górę"
"Mały Przedsiębiorca"
"Naucz się programować"
"Matematyka jest miarą wszystkiego"
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
"Ciekawy świat ortografii"
"Nauka gry w szachy"
"Kurtyna w górę"
"Mały Przedsiębiorca"
"Naucz się programować"
"Matematyka jest miarą wszystkiego"
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Oferta zajęć w ramach projektu FKK


BYĆ JAK IGNACY
Projekty i innowacje

BYĆ JAK IGNACY - ucząc kreatywności i rozbudzając ciekawość, przygotowuje się uczniów do wielkiej przygody, jaką jest poznawanie otaczającego nas świata. Stąd pomysł przystąpienia do projektu, którego cele znakomicie wpisują się w te założenia.


PROJEKTY mBanku
mFundacja

Matematyczny świat - realizacja w roku szkolnym 2021/22
od 1.10.2021 do 31.12.2021

Działania projektowe:
Zajęcia terenowe ,, Liczę, przeliczam, planuję'', Konkurs międzyszkolny ,,Matematyka w geografii'', Konkurs międzyszkolny ,,Świat zapisany w liczbach'', Konkurs międzyszkolny ,,Qr-owe potyczki", Konkurs szkolny ,, W rodzinie matematyka'', Konkurs szkolny ,,Matematyka tu i tam'', Konkurs szkolny ,,Qr-owe potyczki, Wyjazd ,, Ile jest gwiazd na niebie?'' do obserwatorium w Koszalinie, Zajęcia praktyczne ,, Techniki szybkiej nauki'', Zajęcia praktyczne ,, Gotuję z matematyką".

Z matematyką raźniej i Matematyka językiem świata - realizacja w roku szkolnym 2020/21

Rodzinna matematyka i Z matematyką po mapie - realizacja w roku szkolnym 2019/20

ŚWIAT MATEMATYKI - realizacja w roku szkolnym 2018/19


NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

harmonogram zajęć / harmonogram zajęć - ważny od 1 grudnia 2017

Oferta zajęć dla klas 1-3Oferta zajęć dla klas 4-7
- zajęcia rozwijające j. angielski,
- teatralno-wychowawcze,
- zajęcia rozwijające z matematyki,
- zajęcia rozwijające przedmioty przyrodnicze,
 - zajęcia rozwijające gry i zabawy  matematyczne,
- zajęcia rozwijające "Sam rozwiązuję, sam kontroluję",
- zajęcia rozwijające "Mały przedsiębiorca",
- zajęcia rozwijające przyrodniczo-fotograficzne,
- zajęcia rozwijające  ekologiczno-przyrodnicze,
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia matematyczno-komputerowe,
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z programowania
- zajęcia rozwijające j. angielski,- zajęcia rozwijające z matematyki,
- zajęcia rozwijające przedmioty przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające gry i zabawy matematyczne,
- zajęcia rozwijające matematyczno-dziennikarskie,
- zajęcia rozwijające "matematyka po angielsku",
- zajęcia rozwijające ekologiczno-przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające "Matematyczne origami"
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z programowania,
- zajęcia dodatkowe SUDOKU,
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania
Oferta zajęć w ramach projektu Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja

MEGA MISJA
Projekty i innowacje

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach największego programu edukacyjnego MegaMisja były realizowane zajęcia w świetlicy szkolnej, które uczyły najmłodszych kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii.


PRZYJAZNA SZKOŁA

Od 23 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu "Przyjazna szkoła" kompleksowy program szkół z terenu miasta Białogard realizowane były zajęcia: 

  • dodatkowe z:  języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, plastyki, w grupie przedszkolnej, sportowe,
  • wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, przyrody, w nauczaniu zintegrowanym dla klas I-III,
  • opieki psychologiczno-pedagogicznej: logopeda, socjoterapia, terapia pedagogiczna.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych

Od 2 stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r. w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych realizowane były następujące zajęcia: 

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych.

AKTYWNA SZKOŁA
Projekty i innowacje

do 31 grudnia 2011 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z Projektem pod nazwą "Aktywna szkoła - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogard"


Innowacje


Realizowane innowacje

Realizowane innowacje w roku szkolnym 2021/22

Wywiadówka trójstronna - innowacja organizacyjno - wychowawcza, obejmuje ocenianie zachowania w jednym oddziale klasowym, czas trwania innowacji wrzesień 2021r. - maj 2022r.
Opis innowacji:
Zebranie z rodzicami, będzie indywidualnym spotkaniem wychowawcy z uczniem i jego rodzicami, prowadzonym przez ucznia. Uczeń będzie aktywnym uczestnikiem procesu kształcenia, przejmie tym samym pełną odpowiedzialność za własne postępy w nauce oraz zachowanie. Na początku roku szkolnego uczniowie podpiszą kontrakt, w którym zobowiążą się do właściwego zachowania oraz wywiązywania się z obowiązków ucznia. Każdy uczeń będzie przygotowywał arkusz samooceny ze swoimi osiągnięciami i porażkami, które uzupełnią na godzinach wychowawczych aż do spotkania, na którym przedstawią swoją pracę. Na spotkaniu dziecko będzie relacjonować swoje postępy w nauce (lub ich brak) i w zachowaniu (swoje mocne i słabe strony) oraz przedstawiać własne pomysły i sposoby poradzenia sobie z niepowodzeniami, w czym pomagać mu będą rodzice i wychowawca.
Realizujący innowację - Dorota Karpiesiuk

Lapbookowa nauka- cztery pory roku - innowacja programowo -metodyczna, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej klasy I A, I B; czas trwania innowacji październik 2021r. - czerwiec 2022r.
Opis innowacji:
Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której  umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy mini-książeczek.
Realizujący innowację - Agnieszka Kopeć, Beata Sawicka

Czy znasz słówka? - InstaLing / skuteczna nauka słówek,

W roku szkolnym 2021/2022  nauczyciele języka angielskiego podjęli kontynuację  uczestnictwa w programie wspierającym nauczanie języka angielskiego ze szczególnym akcentem na poszerzenie znajomości słownictwa poprzez  portal internetowy Insta.Ling.
Nauczyciele co tydzień przydzielają  poszczególnym klasom IV-VIII słówka zawarte w programach nauczania, a uczniowie, którzy dobrowolnie przystąpili do programu systematycznie (codzienne po 5-10 minut) wykonują sesję polegającą na uzupełnianiu zdań odpowiednimi wyrazami. Uczestnicy programu  dostają szczegółowe raporty
o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. Jest to atrakcyjny sposób przyswajania słownictwa drogą internetową, który pomaga  uczniom w zapamiętaniu dużej ilości słownictwa. Dodatkowo co miesiąc nauczyciel otrzymuje ocenę generowaną przez system, którą wstawia do dziennika elektronicznego.

https://instaling.pl/materialy.php

Skip to content