Rekrutacja 2023
7 lutego 2023

Rekrutacja do klas I i klasy IV
od 1 marca do 15 marca 2023 r.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/24

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie informuje, że nabór do klas pierwszych rozpocznie się dnia 1 marca 2023 r. /środa/

Termin składania dokumentów:
do klas I do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00

Zapisy odbywać się będą codziennie w sekretariacie szkoły
od godz. 8.00 do 15.00

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają dokument pn. „Zgłoszenie dziecka”.

Do szkoły przyjmuje się także kandydatów spoza obwodu, zamieszkałych na terenie gminy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice tych kandydatów wypełniają dokument pn. „Wniosek o przyjęcie dziecka”.

W przypadku, gdy liczba tych kandydatów będzie większa niż liczba miejsc szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący:
- rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne - 4 pkt;
- szkoła jest położona najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 3 pkt;
- w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców - 2 pkt.

W tym roku przyjmujemy również dzieci spoza obwodu do klasy językowo-informatycznej. Rodzice tych kandydatów wypełniają dokument pn. „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy językowo-informatycznej”.

Dokumenty do pobrania - klasy I

Informacje, Obwód, Terminy

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy językowej

Oświadczenie Woli

Dokumenty do pobrania - klasa IV sportowa

2023/2024 rozszerzony JĘZYK ANGIELSKI w klasie pierwszej
Skip to content