Rodzinna Matematyka
9 maja 2023

Projekt RODZINNA MATEMATYKA

Projekt RODZINNA MATEMATYKA realizowany jest w ramach otrzymanego grantu programu ,,Inicjatywy II,, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Składał się z dwóch części. Pierwsza część to konkurs matematyczny, w którym udział wzięły drużyny uczniów klas 4-6 wraz z członkami swoich rodzin (np.: rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie). W tym etapie udział wzięło 60 osób. Uczestnicy zmagali się z zadaniami matematycznymi (gry, układanki, rebusy) o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Drużyny świetnie poradziły sobie ze wszystkimi konkurencjami. Na zakończenie tego etapu odbyło się losowanie nagród głównych.
Drugi etap to integracyjny grill, w którym udział wzięły drużyny z etapu pierwszego i pozostali chętni uczniowie. Celem naszych działań była przede wszystkim integracja międzypokoleniowa oraz ukazanie roli nauczycieli i rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym.

W projekcie wzięło udział łącznie około 80 osób.

Skip to content