Samorząd uczniowski


OPIEKUNOWIE:

Katarzyna Hejza, Marta Zielonka-Materko.

KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!! Prosimy o zapoznanie się z plakatami kandydatów.

Skład Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2022/2023 podany będzie po wyborach

Przewodnicząca: 

Zastępca Przewodniczącej: 

Skarbnik:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego

DZIAŁAJĄCE SEKCJE:

  • PLASTYCZNA - głównym jej zadaniem jest redagowanie gazetki Samorządu znajdującej się na holu,
  • DZIENNIKARSKA - ściśle współpracuje z opiekunem gazetki szkolnej; na bieżąco redaguje i dostarcza do gazetki szkolnej informacje o pracy Samorządu Uczniowskiego tj. imprez, konkursów, akcji charytatywnych itp.
  • KONKURSOWA - działa doraźnie, odpowiedzialna za organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

Samorząd Uczniowski prowadzi następujący rodzaj działalności:

  1. Organizowanie wybranych uroczystości szkolnych.
  2. Działalność na rzecz potrzebujących oraz współpraca z organizacjami charytatywnymi.
  3. Organizowanie konkursów.
  4. Organizowanie imprez kulturalnych w szkole.
Skip to content