Wszystkie Kolory Świata
10 marca 2022

Nasza szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym UNICEFU „Wszystkie Kolory Świata”.

ETAPY REALIZACJI:

1. Edukacja o problemie szczepień dzieci na świecie – uczniowie poznali sytuację dzieci z krajów rozwijających się, dowiedzieli się o problemie dostępu do szczepień.

2. Podróż przez kontynenty – uczniowie podczas zajęć, bądź w formie zadania domowego, wybrali kraj, z którego pochodziła ich laleczka.

3. Przygotowanie laleczek – w oparciu o wykrój, dzieci przygotowywały swoje własne charytatywne laleczki, które ubrały i przyozdobiły w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały (jakieś elementy charakterystyczne). Uczniowie uzupełnili także „akt urodzenia” laleczki.  Zadanie to wykonywali wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem rodziców czy opiekunów.

4. Dzień Wszystkich Kolorów Świata – zorganizowanie wystawy ręcznie szytych niezwykłych lalek. Podczas podziwiania wystawy można było wybrać laleczkę i "zaopiekować się" nią, czyli kupić.

Zebrane środki w kwocie 500 zł zostały w całości przekazane na specjalne konto UNICEF dedykowane zbiórce na zakup szczepionek dla dzieci z najbiedniejszych krajów.

    Każdy kto uszył laleczkę otrzymał podziękowania oraz słodki poczęstunek. Ponadto został przeprowadzony konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę. Cała akcja trwała w naszej szkole od grudnia 2021r. do połowy marca 2022r.

Szkolne Koło Wolontariatu „Serce Piątki”  i Samorząd Uczniowski

Skip to content