Z matematyką raźniej!
16 listopada 2020

We wrześniu i październiku 2020 r. uczniowie realizowali zadania z projektu matematycznego Z Matematyką raźniej. Projekt finansowany był przez Fundację mPotęga. Klasy czwarte rywalizowały o miano Klasy z klasą przystępując do zawodów matematyczno – sportowych. Konkurencje sportowe przygotowali i poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, w przeprowadzeniu zadań matematycznych pomagali wychowawcy klas. Nauczyciele wskazywali uczniom zasady współpracy i działania na rzecz dobra wspólnego. Uczniowie klas siódmych wzięli udział w warsztatach Ludolfina, czyli liczba pi. Nauczyciele matematyki przygotowali zestawy naukowe, dzięki którym uczniowie wyznaczali przybliżoną wartość liczby pi. Podsumowaniem pracy było obejrzenie prezentacji multimedialnej i zapoznanie się z historią odkrywania przez matematyków kolejnych przybliżeń Ludolfiny. Niezwykle dużo emocji przyniósł uczniom udział w zadaniu „Starsi młodszym”. Zadanie polegało na tym, że uczniowie klasy szóstej przygotowali dla kolegów z klasy trzeciej kartę pracy z matematycznym zadaniem do rozwiązania, następnie sprawdzili rozwiązania i udzielili młodszym informacji zwrotnej w postaci naklejki motywacyjnej. Kolejnym zrealizowanym zadaniem było wyłonienie Mistrza tabliczki mnożenia. Eliminacje przeprowadzone zostały wśród uczniów klas szóstych, i to spośród nich wyłoniono zwycięzcę. QR-we potyczki, to quiz kierowany do uczniów klas 6 i 7. Pytania matematyczno-przyrodnicze zadawane były tym razem w formie zdalnej.

Równolegle ogłoszony został konkurs plastyczny „Matematyka na 6- na wakacjach”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wnikliwie zaobserwowali wszechobecną matematykę. Pokazali na swoich pracach rachunki za bilety na pociąg, krajobraz pełen figur geometrycznych, a nawet policjanta pilnującego przekraczanej prędkości. Spośród nadesłanych prac wyłoniono trzech zwycięzców z klas 1-3, oraz czterech z klas 4-6. Wszystkim zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy, a pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia.

Skip to content