Zajęcia pozalekcyjne, rok szkolny 2020/21


  1. Zajęcia  w ramach projektu FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
  2. Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania
  1. Zajęcia i działania projektu „Matematyka Językiem Świata”.
    Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.
  2. Zajęcia i działania projektu „Z matematyką raźniej!"
    Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.
  3. Zajęcia i działania projektu „Być jak Ignacy”
Scroll Up
Skip to content