Zajęcia pozalekcyjne, rok szkolny 2023/2024


 1. Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
 2. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: gimnastyka korekcyjna, terapia metodą dobrego startu.
 3. Rozwijanie zainteresowań językowych - język niemiecki dla klas I-III.
 4. Rozwijanie umiejętności językowych - j. angielski dla klas VIII.
 5. Rozwijanie zainteresowań matematycznych z klockami Froebla dla klas I-III.
 6. Rozwijanie zainteresowań informatycznych - programowanie w klasach I-III i IV-VI.
 7. Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w klasach I.
 8. Rozwijanie umiejętności matematycznych dla klas VIII.
 9. Rozwijanie umiejętności polonistycznych dla klas VIII.
 10. Rozwijanie umiejętności teatralnych, recytatorskich.
 11. Zajęcia wyrównawcze dla przybywających z zagranicy.
 12. Nauka j. polskiego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH na rok szkolny 2023/2024


Skip to content