Zajęcia pozalekcyjne, rok szkolny 2021/22


  1. Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
  2. Rozwijanie zainteresowań językowych - język niemiecki dla klas I.
  3. Rozwijanie umiejętności językowych - j. angielski dla klas VIII.
  4. Rozwijanie umiejętności językowych - j. angielski dla klas IV-VIII.
  5. Rozwijanie zainteresowań matematycznych z klockami Froebla dla klas I.
  6. Rozwijanie zainteresowań informatycznych - programowanie w klasach I-III i IV-VI.
  7. Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w klasach II-III.
  8. Rozwijanie umiejętności matematycznych dla klas VIII.
  9. Rozwijanie umiejętności polonistycznych dla klas VIII.
  10. Rozwijanie umiejętności teatralnych, recytatorskich.
Skip to content