Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY (od 1 września 2014 r.):

mgr Agata Skowrońska - pedagogika wychowawczo-opiekuńcza, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą
e-mail: agata.skowronska@sp5bialogard.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY (od 1 września 2015 r.):

mgr Teresa Diakowicz - informatyka, technika, matematyka, zarządzanie oświatą
e-mail: teresa.diakowicz@sp5bialogard.pl


mgr Robert Badurski - CAE/C - język angielski, technika, informatyka, matematyka
e-mail: robert.badurski@sp5bialogard.pl

mgr Violetta Dawlidowicz - język angielski, egzaminator, zarządzanie oświatą,
wych. klasy 8b
e-mail: violetta.dawlidowicz@sp5bialogard.pl

mgr Julita Didycz - edukacja wczesnoszkolna, biologia, wych. kl. 4b, diagnoza i terapia pedagogiczna
e-mail: julita.didycz@sp5bialogard.pl

mgr Cezary Jastreb - wychowanie fizyczne, trener klasy drugiej-dyscyplina zapasy
e-mail: cezary.jastreb@sp5bialogard.pl

mgr Jolanta Jesiołkiewicz - matematyka, egzaminator, wychowawca klasy 6c
e-mail: jolanta.jesiolkiewicz@sp5bialogard.pl

mgr Piotr Haik - muzyka
e-mail: piotr.haik@sp5bialogard.pl

mgr Katarzyna Hejza - edukacja wczesnoszkolna, biologia, wych. kl. 2b
e-mail: katarzyna.hejza@sp5bialogard.pl

mgr Witold Klotz - wychowanie fizyczne, zarządzanie oświatą
e-mail: witold.klotz@sp5bialogard.pl

mgr Dorota Karpiesiuk - technika, fizyka, matematyka, informatyka, wych. kl. 5a
e-mail: dorota.karpiesiuk@sp5bialogard.pl

Agnieszka Kopeć - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3a, gimnastyka korekcyjna, wych. świetlicy
e-mail: agnieszka.kopec@sp5bialogard.pl

mgr Jolanta Kowalczyk - edukacja wczesnoszkolna, wych.kl.2a, pedagogika wczesnoszkolna, psychologia komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji, logopedia, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, zarządzanie oświatą
e-mail: jolanta.kowalczyk@sp5bialogard.pl

mgr Katarzyna Kujawa-Brancewicz - bibliotekoznawstwo,  język polski, wych. klasy 8a
e-mail: katarzyna.kujawabrancewicz@sp5bialogard.pl

ks. Mariusz Kuropatnicki - magister teologii, religia
e-mail: mariusz.kuropatnicki@sp5bialogard.pl

mgr Anna Lis - j. polski, wych. świetlicy
e-mail: anna.lis@sp5bialogard.pl

mgr Barbara Pasińska - pedagog, nauczanie zintegrowane,  informatyka, język angielski w klasach I-III
e-mail: pedagog@sp5bialogard.pl

mgr Aniela Politowska-Pogorzelska - j. polski, plastyka, wych. klasy 6a
e-mail: aniela.politowskapogorzelska@sp5bialogard.pl

mgr Grzegorz Rudzik - wychowanie fizyczne, wych. klasy 7b
e-mail: grzegorz.rudzik@sp5bialogard.pl

mgr Beata Sawicka - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3b, pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
e-mail: beata.sawicka@sp5bialogard.pl

mgr Ewa Sienkiewicz - przyroda, geografia, historia z wiedzą o społeczeństwie, wych. kl. 4a
e-mail: ewa.sienkiewicz@sp5bialogard.pl

mgr Urszula Stańczyk - wych. świetlicy, diagnoza i terapia pedagogiczna
e-mail: urszula.stanczyk@sp5bialogard.pl

mgr Anna Tolwaj - język niemiecki, bibliotekoznawstwo-bibliotekarz
e-mail: anna.tolwaj@sp5bialogard.pl

mgr Jolanta Trompeta - bibliotekoznawstwo,  język polski, język rosyjski, zarządzanie oświatą, wych. kl. 7a
e-mail: jolanta.trompeta@sp5bialogard.pl

mgr Grażyna Waśków - wych. kl. 1a, wych. do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika
e-mail: grazyna.waskow@sp5bialogard.pl

mgr Bożena Wrona - religia, język angielski, egzaminator
e-mail: bozena.wrona@sp5bialogard.pl

mgr Ilona Wielocha - bibliotekoznawstwo, matematyka, przyroda, geografia, egzaminator, wych. kl. 6b
e-mail: ilona.wielocha@sp5bialogard.pl

mgr Magdalena Wosińska - chemia
e-mail: magdalena.wosinska@sp5bialogard.pl

mgr Marta Zielonka Materko - matematyka, fizyka, wych. klasy 7c
e-mail: marta.zielonkamaterko@sp5bialogard.pl

mgr Magdalena Zwolińska - edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo-bibliotekarz, pedagog specjalny
e-mail: magdalena.zwolinska@sp5bialogard.pl

Scroll Up
Skip to content