Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY (od 1 września 2014 r.):

mgr Agata Skowrońska - pedagogika wychowawczo-opiekuńcza, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą
e-mail: agata.skowronska@sp5bialogard.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY (od 1 września 2015 r.):

mgr Teresa Diakowicz - informatyka, technika, matematyka, zarządzanie oświatą
e-mail: teresa.diakowicz@sp5bialogard.pl


mgr Violetta Dawlidowicz - język angielski, egzaminator, zarządzanie oświatą
e-mail: violetta.dawlidowicz@sp5bialogard.pl

mgr Julita Didycz - edukacja wczesnoszkolna, biologia, diagnoza i terapia pedagogiczna, wychowawca klasy 2a
e-mail: julita.didycz@sp5bialogard.pl

mgr Cezary Jastreb - wychowanie fizyczne, trener klasy drugiej-dyscyplina zapasy
e-mail: cezary.jastreb@sp5bialogard.pl

mgr Jolanta Jesiołkiewicz - matematyka, egzaminator, wychowawca klasy 4a
e-mail: jolanta.jesiolkiewicz@sp5bialogard.pl

mgr Justyna Jurecka - pedagog specjalny
e-mail: justyna.jurecka@sp5bialogard.pl

mgr Katarzyna Hejza - edukacja wczesnoszkolna, biologia, chemia, wychowawca klasy 1a
e-mail: katarzyna.hejza@sp5bialogard.pl

mgr Witold Klotz - wychowanie fizyczne, zarządzanie oświatą
e-mail: witold.klotz@sp5bialogard.pl

mgr Dorota Karpiesiuk - technika, fizyka, matematyka, informatyka, wychowawca klasy 8a
e-mail: dorota.karpiesiuk@sp5bialogard.pl

Agnieszka Kopeć - edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wych. świetlicy, wychowawca klasy 3b
e-mail: agnieszka.kopec@sp5bialogard.pl

mgr Adamina Kaczkowska - język polski, wychowawca klasy 6a
e-mail: adamina.malesa@sp5bialogard.pl

Małgorzata Marcinkiewicz - pedagog
e-mail: malgorzata.marcinkiewicz@sp5bialogard.pl

mgr Joanna Pawłowicz - psycholog
e-mail: joanna.pawlowicz@sp5bialogard.pl

mgr Aniela Politowska-Pogorzelska - j. polski, plastyka, muzyka, wychowawca klasy 5a
e-mail: aniela.politowskapogorzelska@sp5bialogard.pl

mgr Paweł Politowski - wychowawca świetlicy
e-mail: pawel.politowski@sp5bialogard.pl

mgr Grzegorz Rudzik - wychowanie fizyczne
e-mail: grzegorz.rudzik@sp5bialogard.pl

mgr Beata Sawicka - edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowawca klasy 3a
e-mail: beata.sawicka@sp5bialogard.pl

mgr Ewa Sienkiewicz - przyroda, geografia, historia z wiedzą o społeczeństwie, wychowawca klasy 7a
e-mail: ewa.sienkiewicz@sp5bialogard.pl

mgr Beata Sumińska - filologia polska, studia podyplomowe z kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, zarządzanie oświatą, filozofowanie z dziećmi metodą M. Lipmana, pedagogika muzealna
e-mail: beata.suminska@sp5bialogard.pl

mgr Anna Tolwaj - język niemiecki, bibliotekoznawstwo-bibliotekarz
e-mail: anna.tolwaj@sp5bialogard.pl

mgr Grażyna Waśków - edukacja wczesnoszkolna, wych. do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, wychowawca klasy 1b
e-mail: grazyna.waskow@sp5bialogard.pl

mgr Bożena Wrona - religia, język angielski, egzaminator, wychowawca klasy 6b
e-mail: bozena.wrona@sp5bialogard.pl

mgr Stanisław Wiechowski  - religia
e-mail: stanislaw.wiechowski@sp5bialogard.pl

mgr Ilona Wielocha - bibliotekoznawstwo, matematyka, przyroda, geografia, egzaminator, wychowawca klasy 5b
e-mail: ilona.wielocha@sp5bialogard.pl

mgr Marta Zielonka Materko - matematyka, fizyka, egzaminator, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, wychowawca klasy 7b
e-mail: marta.zielonkamaterko@sp5bialogard.pl

mgr Magdalena Zwolińska - edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo-bibliotekarz, pedagog specjalny
e-mail: magdalena.zwolinska@sp5bialogard.pl

Skip to content