ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/22

Liczba wolnych miejsc: 50

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie informuje, że nabór do klas pierwszych rozpocznie się
dnia 1 marca 2021 r. /poniedziałek/

Termin składania dokumentów do klas I do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00

Zapisy odbywać się będą codziennie w sekretariacie szkoły od godz. 8.00 do 15.00

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają dokument pn. „Zgłoszenie dziecka”.

Do szkoły przyjmuje się także kandydatów spoza obwodu, zamieszkałych na terenie gminy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice tych kandydatów wypełniają dokument pn. „Wniosek o przyjęcie dziecka”.

W przypadku, gdy liczba tych kandydatów będzie większa niż liczba miejsc szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący:

- rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne- 4 pkt;

- szkoła jest położona najbliżej miejsca zamieszkania kandydata- 3 pkt;

- w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców- 2 pkt.

Skip to content