#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia czerwcowe
16 czerwca 2023

#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia czerwcowe

16. czerwca 2023 r. / Na zajęciach języka polskiego uczniowie klasy 7a tworzyli kompozycje własne wykorzystując klocki LEGO Education.

15. czerwca 2023 r. / Uczniowie klasy 6b na zajęciach techniki doskonalili swoje umiejętności w tworzeniu obwodów z wykorzystaniem  zestawów elektronicznej burzy mózgów.

13. czerwca 2023 r. / Na zajęciach dodatkowych uczniowie tworzyli kompozycje własne wykorzystując klocki LEGO Education.
Uczniowie klasy 7a doskonalili swoje umiejętności w tworzeniu modeli 3d, uczyli się jak obsługiwać narzędzia Tinkercad i drukować swoje projekty na drukarce 3d.
Na języku polskim w klasach 4a, 6a i 8b odbyły się zajęcia pod hasłem LEKTURY z klockami LEGO.

12. czerwca 2023 r. / Na zajęciach dodatkowych uczennice z kółka teatralno-recytatorskiego przygotowywały przedstawienie w formie teatru cieni wykorzystując lampy fotograficzne Softbox na statywach.

7. czerwca 2023 r. / Na zajęciach dodatkowych uczniowie  tworzyli  kompozycje własne wykorzystując klocki LEGO Education.

6. czerwca 2023 r. / Uczniowie klasy 5b na zajęciach dodatkowych  kończyli prace z klackami Aisteam oraz poprawiali swoje  projekty w programie Tinkercad.

5. czerwca 2023 r. / Uczniowie klasy 7a doskonalili swoje umiejętności w tworzeniu modeli 3d, uczyli się jak obsługiwać narzędzia Tinkercad i drukować swoje projekty na drukarce 3d.

2. czerwca 2023 r. / Uczniowie klasy 2b na zajęciach dodatkowych wykonywali kompozycje własne z wykorzystaniem długopisów 3D.

Skip to content