NOWY ŻŁOBEK MIEJSKI - KONKURS NA NAZWĘ I LOGO
21 maja 2021

Celem ogłoszonego przez  Burmistrza Białogardu konkursu jest wyłonienie nazwy będącej rozpoznawalnym symbolem Żłobka Miejskiego w Białogardzie . - Liczymy, że Państwa propozycje pozwolą na nadanie żłobkowi nazwy, która zarówno pod względem symbolicznym jak i funkcjonalnym będzie odwoływać się do charakteru prowadzonej w tego rodzaju placówce opiekuńczej działalności. Żłobek to inwestycja niezwykle ważna dla mieszkańców Białogardu, jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy chcą łączyć życie zawodowe z rodzinnym, stąd też zapraszam Państwa do udziału w konkursie i współtworzenia tego miejsca podkreśla Burmistrz Białogardu.

Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu. Zgodnie z nim nazwa żłobka powinna zawierać symbolikę o pozytywnej wymowie i nawiązywać do równości w dostępie do atrakcyjnej oferty opiekuńczo-edukacyjnej.

konkurs na logo żłobka

Skip to content