Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”
31 maja 2022

Reportaż z wybranych zajęć: zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z matematyki /I. Wielocha

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Wiodącymi metodami były gry, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne. Uczniowie chętnie brali udział w tych  zajęciach. Każdy mógł wykazać się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań. Tym razem dotyczyły one ułamków. Ćwiczenia były dobierane w taki sposób, aby motywowały do uczenia się matematyki.

Kolejna porcja geometrii. Tym razem trójkąty. Rodzaje trójkątów, nierówność trójkąta, suma kątów w trójkącie, wysokość trójkąta, dwusieczne kątów trójkąta I  środek ciężkości trójkąta już mamy w jednym palcu. Wszystkie te pojęcia utrwalili sobie uczniowie w trakcie zajęć dodatkowych.

Utrwalamy wiadomości o kątach, kątach w figurach. Jak można to zrobić inaczej? Domino matematyczne to jest odpowiedz. Uczniowie w grupach mając dobrą wspólną zabawę doskonalili swoje umiejętności.

Reportaż z wybranych zajęć: zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki /B. Sawicka

Na zajęciach uczniowie uczyli się kodowania na macie bez użycia komputera. Rozwiązywali rożne łamigłówki online. Uczniowie grali w memory – był to trening umysłu. Pierwszaki doskonalili umiejętność czytania podczas dobierania podpisów do obrazków. Uczniowie również kontynuowali zabawę w programowanie Scottie Go!

Reportaż z wybranych zajęć: zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne /A. Kopeć

Uczniowie rozwiązywali nietypowe zadania tekstowe, wymagające logicznego myślenia i zaangażowania. Pracowali w parach i wymieniali się pomysłami.
Na zajęciach wykorzystano różne gry i zabawy matematyczne doskonalące nabyte umiejętności. Uczniom bardzo zajęcia się spodobały.

Reportaż z wybranych zajęć: zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne /G. Waśków

Uczniowie klasy II A uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdolnienia z matematyki i w zajęciach z informatyki. Uczniowie w grupach rozwiązują zadanie tekstowe i łamigłówki matematyczne. Kolejne zdjęcia- Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki.

Skip to content