Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”
1 marca 2022

Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki (A. Kopeć, G. Waśków)

11.01.2022 / Na zajęciach uczniowie klasy 1b uczyli się rozkładać liczby na składniki. Wykorzystano różne pomoce dydaktyczne: lizaki matematyczne, liczmany, liczby w kolorach. Uczniowie układali dywaniki matematyczne rozkładając liczby na dwa i więcej składników. Porównywali liczby i zapisywali swoje spostrzeżenia. Zajęcia sprzyjały pogłębieniu rozumienia pojęcia liczby. Rozwijały myślenie i kreatywność.

25.01.2022 / Na zajęciach uczniowie klasy 1b wykorzystując różne liczmany i przedmioty realne, doskonalili umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10. Uczniowie działali, manipulowali przedmiotami, zadawali pytania i odpowiadali. Zapisywali działania i obliczali wyniki. Bardzo podobała się dzieciom bajka matematyczna, którą sami mogli układać.

Różnorodność środków dydaktycznych i zastosowane metody pracy spowodowały, iż dzieci bardzo chętnie pracowały na zajęciach.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki (B. Sawicka, G. Waśków)

W ramach projektu grantowego „Pomorze zachodnie- wsparcie psychologiczno- pedagogiczne”  uczniowie klasy drugiej uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdolnienia z informatyki. Celem zajęć jest rozwijanie: kluczowych kompetencji, myślenia logicznego i algorytmicznego, umiejętności planowania działań, umiejętności pracy z instrukcją, dedukcji i analizy, kreatywnego i twórczego podejścia do problemu oraz umiejętności pracy w grupie. Na zajęciach uczniowie uczą się programować. W przygodzie z programowaniem korzystają z aplikacji Scottie Go!  Każde dziecko pracuje na tablecie. Programowanie odbywa się  poprzez łączenie kolorowych bloczków programistycznych i układanie z nich instrukcji, a następnie  skanowanie,  w celu sterowania bohaterami gry i wykonywania wyznaczonych im zadań. Zajęcia dostarczają uczniom nie tylko wiedzy i nowych umiejętności, ale wiele radości i satysfakcji w zdobywaniu kolejnych poziomów gry.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z języka polskiego (K. Krzewiak, A. Malesa, J. Trompeta)

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z matematyki (J. Jesiołkiewicz, D. Karpiesiuk, I. Wielocha)

Na zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się uczniowie pracują w kierunku doskonalenia metod zapamiętywania informacji, rozwiazywania nietypowych zadań, rozwiązywania zagadek wymagających logicznego myślenia. Rozwiązują zapałczane zagadki, zadania geometryczne, uczestniczą w doświadczeniach. To sprawia, że usprawniają spostrzegawczość, umiejętność stawiania i sprawdzania hipotez, wzmacniają wiarę w siebie, pogłębiają swoją samodzielność. Uczniowie, ciekawi rozwiązania, mocniej skupiają się na omawianych zagadnieniach, chętnie uczestniczą w dyskusji, a przez to doskonalą umiejętność w uczeniu się nie tylko matematyki.

Obliczenia procentowe. Tworzymy zadania z wykorzystaniem platformy Quizizz.com /21.02.2022r. /Dorota KARPIESIUK

Uczniowie na zajęciach utrwalali wiedzę i umiejętności z zakresu obliczeń procentowych. Utworzyli quiz na platformie Quizizz.com. Zadaniem uczniów było opracowanie 9 zadań. Zadania miały formę pytań jednokrotnego wyboru odpowiedzi i wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Uczniowie sprawdzili efekt swojej pracy w praktyce. Quiz ten został wykorzystany na lekcji matematyki dla wszystkich uczniów z klasy.

Tworzymy aplikację w Learning Apps do nauki tabliczki mnożenia. /Dorota KARPIESIUK

Uczniowie samodzielnie stworzyli  aplikację  w Learning Apps -  pomoc do nauki tabliczki mnożenia. Wykorzystali do tego aktywne moduły: pasujące pary oraz milionerzy. Uczniowie wprowadzali dane, określali trudność zadań. Kolejnym krokiem było sprawdzenie poprawności funkcjonowania aplikacji i wykonanie zaplanowanych zadań. Na koniec zajęć uczniowie wykonali zadania z gotowych aplikacji do nauki matematyki.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z języka angielskiego (R. Badurski, V. Dawlidowicz, B. Wrona)

Rozwijano j. angielski w formie zabawowej.  Wykorzystano do zajęć matę słownikową. W czasie ruchu  uczniowie klasy 3b odczytywały, nazywały miesiące i kolejno układały zagadki dla koleżanek. (10 grudnia) Kolejne  zabawy z matą to liczenie w zakresie 10, liczenie dziesiątkami, odczytywanie nazw kształtów. (17 grudnia).  Ważną częścią zajęć była nauka piosenek angielskich, połączona z tańcem.  (26.11.). Ulubiona forma aktywności była gra w bingo wyrazowo-obrazkowe z wykorzystaniem tzw. pussy. (14.01.22). Na zajęciach był zawsze komplet. Dziewczynki były bardzo aktywne i sprawnie posługiwały się j. angielskim.

Skip to content