Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

   • Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

Egzamin ósmoklasisty

Przedmiotowe Systemy Oceniania

RADA RODZICÓW [więcej...]

------------

Ochrona danych osobowych

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

 www.bip.sp5.bialogard.info

   szkola@sp5bialogard.pl


 

CERTYFIKAT
BEZPIECZNEJ  SZKOŁY

 

medal ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BIAŁOGARDU

 

 

budynek szkoły, główne wejście

 

 

 

 

W latach 2011-2013 uczestniczyliśmy w europejskim programie OWOCE W SZKOLE

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW w roku szkolnym 2020/21


Od 14 września 2020 powraca przerwa 15 minutowa, po 4 lekcji

ZMIANA DZWONKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SP5
od 14 września 2020

lekcja

przerwa

1 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2 8.55 - 9.40 9.40 - 9.50
3 9.50 - 10.35 10.35 - 10.45
4 10.45 - 11.30 11.30 - 11.45
5 11.45 - 12.30 12.30 - 12.40
6 12.40 - 13.25 13.25 - 13.35
7 13.35 - 14.20 14.20 - 14.30
8 14.30 - 15.15  

 


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID-19

Wskazówki dla rodzica

Wskazówki dla ucznia

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW

Dyrekcja szkoły i wychowawca klasy I serdecznie zapraszają
Rodziców Pierwszoklasistów na zebrania organizacyjne
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie.

Zebranie odbędzie się 27 sierpnia o godz. 15.30 w holu szkoły.

Ze względów epidemiologicznych prosimy o przyjście jednego rodzica (bez dziecka) i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Na spotkaniu z rodzicami zostaną omówione procedury dotyczące m.in.: korzystania/wypożyczania podręczników, zgody rodziców na powrót dziecka do domu (samodzielny lub z upoważnionym opiekunem/rodzeństwem itp.) udziału w zajęciach z religii, etyki lub i religii, i etyki, zgody rodziców na umieszczanie zdjęć i informacji o dzieciach na stronie internetowej szkoły

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21 

DYREKCJA

Agata Skowrońska - magister pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2014r.

Teresa Diakowicz - magister techniki o specjalności nauczanie techniki i informatyki, studia podyplomowe z matematyki, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję wicedyrektora od 1 września 2015 r.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

kontakt

tel. 723221699
inspektor_odo@sp5bialogard.pl

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

sekretarz szkoły, tel. 943127808, 723221692

kierownik zespołu, tel. 723221702

główny księgowy, tel. 723221696

referent d/s księgowych

9 osób obsługi


SEKRETARIAT (tel. 943127808, 723221692)

czynny codziennie w godzinach 730 - 1530

 

Administrator Dziennika Elektronicznego - Teresa Diakowicz


ŚWIETLICA

Pracuje pod kierunkiem mgr Urszuli Stańczyk. Oferuje opiekę uczniom oczekującym na lekcje lub na powrót do domu.
Realizuje własny plan pracy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy [pobierz]


Starsza pielęgniarka szkolna

poniedziałek 1200 - 1505
środa 730 - 1130
czwartek730 - 1505

STOŁÓWKA

Jest prowadzona przez ajenta Aleksandrę Rudzińską. Obiady są przygotowywane i wydawane w szkole - stołówka na 60 osób (jednorazowo).

Informacje na rok szkolny 2020/21

karta zgłoszenia ucznia na obiady

BIAŁOGARDZKA "PIĄTKA" POZNAJE EUROPĘ - OD KUCHNI


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe:

zachodniopomorskie

18 -31 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
6. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
7. Egzamin ósmoklasisty Terminy egzaminów ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

j. polski

matematyka

język obcy nowożytny
 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21:
14.10.2020 /środa/
2.11.2020 /poniedziałek/
25-27.05.2021 /wtorek, środa, czwartek/
4.06.2021 /piątek/
24.06.2021 /czwartek/

 

  ogłoszenia

G Suite dla Szkół i Uczelni

Konto G Suite - informacja dla uczniów

Lista kandydatów przyjętych do klasy I /27.03.2020

FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Projekt mPotęga

KARTA ZAPISU
   do klasy I-VIII

NOWOCZESNA SZKOŁA,
    NOWOCZESNA EDUKACJA

KALENDARZ ROKU 2020/21

 

 

SYSTEM
KONTROLI FREKWENCJI
I POSTĘPÓW W NAUCE

 

 

 

 

 

  aktualności
 

 

 

 

 

 

 

  dokumenty do pobrania

Przeglądarka dokumentów zapisanych  w formacie *.pdf. pobierz
Producent: Adobe Systems Incorporated
Licencja: bezpłatna (freeware)
Wielkość: 21 118 kB
System operacyjny: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Szkolny Program Wychowawczo-
         Profilaktyczny

Pomoc psychologicczno-pedagogiczna

Regulamin Szkoły

Regulamin wycieczek

Regulamin korzystania z szatni

Regulamin korzystania z szafek szkolnych   w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie

Procedury

Opieka profilaktyczna

Procedura uczestnictwa w lekcji religii, etyki

Procedura zwalniania ucznia z wf

Wewnątrzszkolne zasady wyjazdów na krytą pływalnię

Procedura organizowania zawodów, uroczystości, konkursów

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

 

Strona głównaa Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.