Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

   • Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie
Sprawdzian klas VI-tych

Przedmiotowe Systemy Oceniania

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

 www.bip.sp5.bialogard.info

   szkola@sp5bialogard.pl


 

 

medal ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BIAŁOGARDU

 

 

budynek szkoły, główne wejście

 

 

 

 

W latach 2011-2013 uczestniczyliśmy w europejskim programie OWOCE W SZKOLE

 

 

3 lutego 2016 r. - wizyta przedszkolaków w szkole

 

Od 15 lutego 2016 r. nastąpi zmiana planu lekcji.

Plan będzie dostępny od 10 lutego na stronie szkoły

i w Synergia Librus.

 

od 1 lutego do 14 lutego 2016 r.

 

DYREKCJA

Agata Skowrońska - magister pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2014r.

Teresa Diakowicz - magister techniki o specjalności nauczanie techniki i informatyki, studia podyplomowe z matematyki, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję wicedyrektora od 1 września 2015 r.


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Marzena Malinowska - sekretarz szkoły, tel. 943127808, 723221692

mgr Mariola Hejduk - kierownik zespołu, tel. 943121123, 723221702

mgr Henryka Strzelecka - główny księgowy, tel. 943127823, 723221696

Alicja Wójcicka - referent d/s księgowych

oraz Irena Burdziak, Katarzyna Ochenkowska, Bożena Łaskarzewska, Jolanta Ryncewicz, Anna Drwęcka, Grażyna Prędka, Elżbieta Wilk, Dorota Klotz, Wojciech Naleśnik.


SEKRETARIAT (tel. 943127808, 723221692)

czynny codziennie w godzinach 730 - 1530

 

Administrator Dziennika Elektronicznego - Teresa Diakowicz


ŚWIETLICA

Pracuje pod kierunkiem mgr Witolda Krupy. Oferuje opiekę uczniom oczekującym na lekcje lub na powrót do domu.
Realizuje własny plan pracy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy [pobierz]


PIELĘGNIARKA - Krystyna Karczewska

wtorek 730 - 1130
środa 730 - 1505
czwartek730 - 1505


STOŁÓWKA

Jest prowadzona przez ajenta Aleksandrę Rudzińską. Obiady są przygotowywane i wydawane w szkole - stołówka na 60 osób (jednorazowo).

BIAŁOGARDZKA "PIĄTKA" POZNAJE EUROPĘ - OD KUCHNI


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015 r., godz. 9.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r.
3. Ferie zimowe:

zachodniopomorskie

1-14 lutego 2016 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 24 - 29 marca 2016 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r.
6. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
9. Sprawdzian klas VI-tych 5 kwietnia 2016 r. /wtorek/

część 1. – język polski i matematyka, godz. 9:00

część 2. – język obcy nowożytny, godz. 11:45

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie w roku szkolnym 2015/2016

14 października 2015 r. (środa DEN)

5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej)

2 maja 2016 r. (poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym)

27 maja 2016 r. (piątek po dniu ustawowo wolnym)

22 czerwca 2016 r.

23 czerwca 2016 r.

 

  ogłoszenia

KALENDARZ ROKU 2015/16

SYSTEM
KONTROLI FREKWENCJI
I POSTĘPÓW W NAUCE

 

 

 

 

 

MIEJSKIE KOREPETYCJE 2015

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 

  aktualności

STYCZEŃ

2 stycznia 2016 r.

Bieg Noworoczno-Sylwestrowy organizowany przez Klub Lekkoatletyczny ISKRA. Bieg przeprowadzony zostanie na terenach przyległych do stadionu miejskiego w Białogardzie.

od 5 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r.

Obowiązuje nowy plan zajęć i plan dyżurów n-li (zmiana dotyczy przede wszystkim klas IV-VI).

6 stycznia 2016 r.

Święto Trzech Króli - dzień wolny.

8 stycznia 2016 r.

Edukacja przyrodnicza na żywo - SPOTKANIA Z PRZYRODĄ.
godz. 9.50 - kl. IIb, IId, IIe, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb
godz. 10.45 - kl. IIa, IIc, IVc, Va, Vb, VIa, VIb

CIASTECZKOWY PIĄTEK
klasa II e + rodzice

12 stycznia 2016 r.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z OPERONEM.

13 stycznia 2016 r.
godz. 8.55

Koncert umuzykalniający "Kolędy świata"
kl. Ib, Ic, Id, IIa, IIIa, IVc, Va

15 stycznia 2016 r.

CIASTECZKOWY PIĄTEK
klasa II d + rodzice

20, 21 stycznia 2016 r.
Rada klasyfikacyjna

22 stycznia 2016 r.

Konkurs kolęd i pastorałek.
2 lekcja - kl. IV-VI
3 lekcja - kl. 0-I
4 lekcja - kl. II-III

CIASTECZKOWY PIĄTEK
klasa II c + rodzice

25-29 stycznia 2016 r.

Spotkania z policjantem nt. Bezpieczne ferie.

27 stycznia 2016 r.

WYWIADÓWKI

28 stycznia 2016 r.

Zabawa karnawałowa
13.00 do 14.00 dla klas 0-I
14.00 do 16.00 dla klas II-III
16.00 do 19.00 dla klas IV-VI

29 stycznia 2016 r.

Apel promocyjny - wyróżnienie najlepszych uczniów I śródrocza roku szkolnego 2015/16.

CIASTECZKOWY PIĄTEK
klasa II b + rodzice

od 1 do 14 lutego 2016 r.

FERIE ZIMOWE

  dokumenty do pobrania

Przeglądarka dokumentów zapisanych  w formacie *.pdf. pobierz
Producent: Adobe Systems Incorporated
Licencja: bezpłatna (freeware)
Wielkość: 21 118 kB
System operacyjny: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

ZWO /Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania/

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Program Profilaktyki

Regulamin Szkoły

Program Wychowawczy

Regulamin wycieczek

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

 

 

 

Strona głównaa Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.