Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

   • Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie
Sprawdzian klas VI-tych

Przedmiotowe Systemy Oceniania

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

 www.bip.sp5.bialogard.info

   szkola@sp5bialogard.pl


 

 

medal ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BIAŁOGARDU

 

 

budynek szkoły, główne wejście

 

 

 

 

W latach 2011-2013 uczestniczyliśmy w europejskim programie OWOCE W SZKOLE

 

 

DYREKCJA

Agata Skowrońska - magister pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję dyrektora od 1 września 2014r.

Teresa Diakowicz - magister techniki o specjalności nauczanie techniki i informatyki, studia podyplomowe z matematyki, nauczyciel dyplomowany.
Pełni funkcję wicedyrektora od 1 września 2015 r.


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Marzena Malinowska - sekretarz szkoły, tel. 943127808, 723221692

mgr Mariola Hejduk - kierownik zespołu, tel. 943121123, 723221702

mgr Henryka Strzelecka - główny księgowy, tel. 943127823, 723221696

Alicja Wójcicka - referent d/s księgowych

oraz Irena Burdziak, Katarzyna Ochenkowska, Bożena Łaskarzewska, Jolanta Ryncewicz, Anna Drwęcka, Grażyna Prędka, Elżbieta Wilk, Dorota Klotz, Wojciech Naleśnik.


SEKRETARIAT (tel. 943127808, 723221692)

czynny codziennie w godzinach 730 - 1530

 

Administrator Dziennika Elektronicznego - Teresa Diakowicz


ŚWIETLICA

Pracuje pod kierunkiem mgr Witolda Krupy. Oferuje opiekę uczniom oczekującym na lekcje lub na powrót do domu.
Realizuje własny plan pracy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy [pobierz]


PIELĘGNIARKA - Krystyna Karczewska

wtorek 730 - 1130
środa 730 - 1505
czwartek730 - 1505


STOŁÓWKA

Jest prowadzona przez ajenta Aleksandrę Rudzińską. Obiady są przygotowywane i wydawane w szkole - stołówka na 60 osób (jednorazowo).

BIAŁOGARDZKA "PIĄTKA" POZNAJE EUROPĘ - OD KUCHNI


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015 r., godz. 9.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r.
3. Ferie zimowe:

zachodniopomorskie

1-14 lutego 2016 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 24 - 29 marca 2016 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r.
6. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
9. Sprawdzian klas VI-tych 5 kwietnia 2016 r. /wtorek/

część 1. – język polski i matematyka, godz. 9:00

część 2. – język obcy nowożytny, godz. 11:45

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie w roku szkolnym 2015/2016

14 października 2015 r. (środa DEN)

5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej)

2 maja 2016 r. (poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym)

27 maja 2016 r. (piątek po dniu ustawowo wolnym)

22 czerwca 2016 r.

23 czerwca 2016 r.

 

  ogłoszenia

Zapisy na rok szkolny 2016/2017

KALENDARZ ROKU 2015/16

SYSTEM
KONTROLI FREKWENCJI
I POSTĘPÓW W NAUCE

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 

 

 

 

 

  aktualności

6 do 12 maja 2016 r.

Ogólnopolskie konkursy ALBUS

9-13 maja 2016 r.

Diagnozy końcoworoczne klas I, II i IV

10 maja 2016 r.

Diagnoza kompetencji: /część polonistyczna/
trzecioklasistów K3, 45 minut
piątoklasistów K5, 45 minut

11 maja 2016 r.

Wyniki X międzyszkolnego konkursu plastycznego Zwierzęta wokół nas
Odbiór nagród w SP3

16-20 maja 2016 r.

Teoretyczny egzamin na kartę rowerową dla klas czwartych.

16 maja 2016 r.

Quiz - konkurs czytelniczy dla klas I-III Czytaliada

17 maja 2016 r.

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocen nagannych z zachowania.

Diagnoza kompetencji:
trzecioklasistów K3
piątoklasistów K5

część matematyczna - 45 minut
część przyrodnicza - 45 minut

18 maja 2016 r.

Spotkania z rodzicami

19-20 maja 2016 r.

Spotkania z pracownikami UM, Wydziału Gospodarki Komunalnej, dla klas I i II
nt. Ochrona zwierząt bezdomnych

23 maja 2016 r.

Spotkanie Rady Rodziców, zespołu odpowiedzialnego za loterię fantową na I FESTYNIE RODZINNYM

Dzień Angielski w SP5
- prezentacja scenek, piosenek
- Szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej

24 maja 2016 r.

Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego w SP3

25 maja 2016 r.

Festiwal Piosenki Europejskiej w Zespole Szkół w Karlinie

26 maja 2016 r.

BOŻE CIAŁO
/dzień wolny/

27 maja 2016 r.
/dzień wolny/

Odpracowany dnia 11 czerwca 2016 r.

30 maja 2016 r.

Powiatowy konkurs: Pierwszaki też uczniowie! Litery znają i pięknie czytają w SP4

31 maja 2016 r.

Praktyczny egzamin na kartę rowerową dla klas IV-tych.
godz. 8.00 - ucz. kl. 4a
godz. 9.30 - ucz. kl. 4b
godz. 11.00 - ucz. kl. 4c

  dokumenty do pobrania

Przeglądarka dokumentów zapisanych  w formacie *.pdf. pobierz
Producent: Adobe Systems Incorporated
Licencja: bezpłatna (freeware)
Wielkość: 21 118 kB
System operacyjny: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

ZWO /Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania/

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Program Profilaktyki

Regulamin Szkoły

Program Wychowawczy

Regulamin wycieczek

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

 

 

 

Strona głównaa Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria

© 2007 SP5. Wszelkie prawa zastrzeżone "TD". Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest nielegalne.